Background Image

Presentasjon

Kunstgalleri Michelle Champetier
Litografier, etsninger, silketrykk

Vår hjemmeside ble laget i 2002 og er viet kobbertrykk, tresnitt og litografier fra 1900-tallet. Den er tilgjengelig på 5 språk (fransk, engelsk, italiensk, spansk og tysk), og tilbyr mer enn... 30.000 sider! Vi ønsker i dag å gjøre den ennå mer tilgjengelig. Før dere velger å besøke hjemmesiden vår på ett av de språkene som tilbys, kan de norske kunstkjennerne og samlerne av kobbertrykk, tresnitt og litografier her finne en kortfattet informasjon av galleriet vårt på sitt eget språk. Velkommen til dere alle, vi ønsker dere et trivelig besøk!

Presentasjon

Med 25 års erfaring bak seg, vier Michelle Champetier seg hovedsaklig til å forsvare kobbertrykkunsten (kobbertrykk, tresnitt, litografier og maleri på lerret), men også tegningskunsten som multipler (skulpturer, kjeramikk) av kunstnere fra 1900-tallet: 909 kunstnere er for øyeblikket representert med sine verk i galleriet. Hennes rykte, kompetanse og vilje til å tilegne seg de mest eksakte prisene har gjort at hun har kunnet skape seg en stor og trofast kundekrets.

Michelle Champetier utvikler også en virksomhet av kunstmekling som er grunnlagt på yrkesmessige forbindelser som er blitt knyttet i tidens løp, samt på en omfattende dokumentasjon bestående av mange vitenskaplige kataloger, monografier og auksjonskataloger over mange år. Denne hjemmesiden ønsker å fungere som et utstillingsvindu, for både å komme noermere kundene og samtidig gjøre seg mer kjent. Merk dere at rubrikknavnene dere finner herunder (i den blå teksten) (sam)svarer til de engelske navnene.


Verk i galleriet

7666 verk finnes for øyeblikket til salgs på vår hjemmeside. De representerer totalt 909 kunstnere. Blandt disse finnes de viktigste kunstnerne fra 1900-tallet : Picasso, Joan Miro, Georges Braque, Marc Chagall, Salvador Dali ou Alberto Giacometti, mas também Pierre Alechinsky, Arman, Hans Arp, Francis Bacon, Balthus, Miquel Barcelo, Hans Bellmer, Pierre Bonnard, Calder, Manuel Cargaleiro, César, Eduardo Chillida, Antoni Clavé, Jean Cocteau, Maurice Estève, Sonia Delaunay, Jean Dubuffet, Dufy, Max Ernst, Foujita, Hans Hartung, Stanley William Hayter, Wifredo Lam, Le Corbusier, Fernand Léger, Man Ray, Marino Marini, André Masson, Matisse, Roberto Matta, Henry Moore, Alicia Penalba, Arthur Luis Piza, Pierre Soulages, Arpad Szenes, Rufino Tamayo, Antoni Tapiès, Kees Van Dongen, Jacques Villon, Vuillard, Vasarely, Maria Elena Vieira da Silva, Zao Wou Ki. For hver og en av kunstnerne finner man ikke bare kunstverk som er til salgs (hvert verk finnes med bilder i flere format og en eksakt beskrivelse) men i tillegg -for 488 av de 909 kunstnerne som tilbys – adskillige opplysninger som er med på å gi en bedre forståelse av kunstneren (biografi, bibliografi, vitenskaplige kataloger, stemmer, håndskrevne dokumenter, osv.).

Pic


Gå direkte (på engelsk) til kunstverkene :

På hver side der et kunstverk presenteres har dere muligheten til å få mer informasjon eller til å kontakte oss hvis dere skulle ha behov for det. Dere finner til og med to mer spesialiserende rubrikker som kun teller opp "Unikum" [Single works] (tegninger, malerier, osv.) og "Illustrerte bøker" [Illustrated books] (bøker, portfolio, osv.).

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Månadens nyheter

Hjemmesiden vår oppdateres annenhver måned. Med disse hyppige oppdateringene, tilbyr galleriet vårt i alminnelighet mellom160 og 180 nye kunstverk (kobbertrykk, graveringer, tresnitt, litografier, maleri på lerret, tegninger, malerier, multipler , illustrerte bøker), de verkene som selges i løpet av de 2 foregående månedene blir tatt bort og plasseres under rubrikken "Se og oppdag" [See and discover] som finnes på hver av kunstnernes side. Neste oppdatering finner sted den 02/05/2017.
andra ämnen

Dere finner også mange andre rubrikker på hjemmesiden vår. Her følger en presentasjon av hver rubrikk :

* "Coup de coeur" [Coup de coeur] : Ved hver oppdatering skriver Michelle Champetier personlig en tekst om et særskilt verk som hun har valgt ut selv.
* "Et blikk på" [A glance at...] : Galleriet vårt gir en kortfattet presentasjon av 12 verk av en kunstner som vi ønsker at dere skal oppdage, en kunstner som vi verdsetter ved hans verk og livsløp. Det er en innbydelse til en annerledes reise
* "Kunstvegger" [Panels] : En gang i halvåret organiserer galleriet vårt en virtuell kunstutstilling som vises her på tolv blå panel.
* "Mosaik" [Mosaic] : En original måte å oppdage verk på som vi tilbyr dere når dere tilfeldig klikker dere rundt.
* "Vitenskaplige kataloger" [Complete works] : Dere finner den fullstendige listen, som stadig oppdateres, over de vitenskaplige kataloger som for øyeblikket finnes i galleriets bibliotek : en dokumentasjon som har blitt bygget opp over mange år, 328 referanser som vi stiller ut til deres disposisjon (Hver vitenskapelige katalog har en kortfattet presentasjon - for øyeblikket kun på fransk ).
* "Ordliste" [Printing glossary] : Mesterne i kobbertrykk brukte et stort antall teknikker som presenteres her (etsing, aquatinte, tørrnålsgravering, radernål, tresnitt, osv).
* "Kjøp" og "Verdisetting & kunstmekling" [Purchase and Valuation-brokerage] : Gjør det mulig for dere å forstå akkurat hva det er vi søker etter og i hvilken grad vi kan være potensielle kjøpere, og i tillegg plassere innsatsområdet til galleriet vårt innen områdene som verdsetting av et verk som dere eier og kunstmekling.
* "Utstillinger og nyheter" [Exhibitions ans News] : Ved hver oppdatering, finner dere her en oppdatert dagbok over virksomheten vår (møtene våre, besøk på utstillinger, prosjekter, utviklingen av hjemmesiden vår, osv.)
* "Kontakter" [Contact] : Her finner dere alle opplysninger for å komme i kontakt med oss. Underrubrikken "Salgsvilkår" [Terms of sale] gjør det også mulig for dere å kjenne til den faste rammen for kjøp av et verk som presenteres her i galleriet, samt alle de muligheter som finnes med hensyn til levering av dette verket.
Nå behøver dere bare klikke på flagget som tilsvarer deres språkvalg for å få tilgang til hjemmesiden.

Image

Image

Image

Image

Image

Image